Kumpulan Kata Mutiara, kata kata indah, kata kata cinta, kata motivasi, kata bijak.

Ucapan Selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1438H Bahasa Jawa

Ucapan Selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1438H Bahasa Jawa | Melengkapi Kata Ucapan Selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1438H, maka kali ini hadir versi Bahasa Jawa. Tradisi mudik lebaran masih sangat kuat bagi masyarakat jawa. Orang Jawa terkenal dengan sikap ramah dan maaf memaafkan terutama saat hari raya idul fitri. Bagi yang mencari Kumpulan Kata Ucapan Selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri Bahasa Jawa, silahkan tinggal copy/paste.

Ucapan Selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1436H Bahasa Jawa

Tradisi mudik Lebaran Idul Fitri sangat kental dengan masyarakat Jawa. Mereka yang merantau di kota kota besar akan berusaha pulang ke kampung halaman untuk berlebaran dengan keluarga dan handai taulan. Buat kamu yang kelak akan pulang ke Jawa, sebaiknya persipkan dahulu kata kata lebaran. Berikut ini kata kata yang bisa dihafal.

Ucapan Selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1438H Bahasa Jawa


Ngaturaken wilujeng Idul Fitri 1435 H.
Nyuwun gunging pangapunten.
Mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti ingkang Maha Pemurah.
Amin...

Nadyan netra tansasmita, lathi tanwicara, hamung aksara tinata minangka duta.
Bebeging manah nyuwun gunging pangapurandika lan sugeng riyadi

Rinengga suminaring surya dinten fitri cinandra resik ing wardaya,
katur sugeng manghayubagya Idul Fitri nyuwun angunging samudra pangaksami,
ing sedaya kalepatan kula sakluwarga “minal aidinwal faidzin”
mugi kita tansah winengku ing karahayon, gesang, lan mugi tansah pikantuk ridho saking Gusti Allah SWT

Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri.
Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan,
rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama lahir trusing batos,
mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala.

Sucineng ati, tumatining laku,
ngaturaken SUGENG RIYADI
bilih wonten kalepatan nyuwun agungi samudro pangaksami

Dinten meniko dinten bakda riyadi
Kulo menawi gadhah kalepatan
ingkang disengaja lan boten disengaja
dumateng panjenenagan sak kulawarga
kulo nyuwun agenging samudro pangaksami

Akhirnya kami penulis Blog Kumpulan Kata tak lupa juga mengucapkan Sugeng Riyadi, Nyuwun Agunging Samudra Pangaksami.

Ucapan Selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1438H Bahasa Jawa Rating: 4.5 Diposkan Oleh: anti karir